• Khóa Science gồm 11 steps, mỗi step 12 tuần – tuần 1 buổi hoặc 6 tuần – tuần 2 buổi, mỗi buổi 90 phút.
  • Khóa Technology gồm 11 steps, mỗi step 12 tuần – tuần 1 buổi hoặc 6 tuần – tuần 2 buổi, mỗi buổi 90 phút.
  • Khóa Engineering gồm 11 steps, mỗi step 12 tuần – tuần 1 buổi hoặc 6 tuần – tuần 2 buổi, mỗi buổi 90 phút.

EXTRA – STEM STEPS
Science
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Technology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Engineering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Thông tin khóa học

Vui lòng gọi hotline: 028 6687 8855 hoặc liên hệ văn phòng để biết thêm chi tiết

Đăng ký học

    Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02866878855